Ürünlerimiz

Karamel Renklendiriciler

Karamel renklendiriciler, sıvı ya da toz formda bulunabilir; suda çözünürlüğü yüksektir, bu nedenle gıdalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karamel renklendiriciler, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile üretilmektedir. Karbonhidrat kaynağı olarak glukoz şurupları, sakkaroz ve/veya invert şurupları ve dekstroz gibi glukoz ve fruktoz monomerleri ve/veya bununla ilgili polimerleri olan ticari olarak piyasada bulunan gıda eşiti besleyici tatlandırıcılar kullanılabilir. Karamelizasyonu hızlandırmak amacıyla gıda kalite katalizörleri ilave edilebilir:

 • E150a - Sade Karamel
  Sade karamel, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile hazırlanır. Karamelleşmenin hızlanması için amonyum bileşikleri ve sülfitler hariç, asitler, alkaliler ve tuzlar kullanılabilir.

 • E150b - Kostik Sülfit Karamel
  Kostik sülfit karamel, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile, asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, sülfit bileşiklerinin (sülfüroz asit, potasyum sülfit, potasyum bisülfit, sodyum sülfit ve sodyum bisülfit) varlığında hazırlanır; hiçbir amonyum bileşiği kullanılmaz.

 • E150c - Amonyum Karamel
  Amonyum karamel, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile, asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, amonyum bileşiklerinin (amonyum hidroksit, amonyum karbonat, amonyum hidrojen karbonat ve amonyum fosfat) varlığında hazırlanır; hiçbir sülfit bileşiği kullanılmaz.

 • E150d - Amonyum Sülfit Karamel
  Amonyum sülfit karamel, karbonhidratların kontrollü ısıl işleme tabi tutulması ile, asitli veya asitsiz ya da alkalili veya alkalisiz, sülfat ve amonyum bileşiklerinin (sülfüroz asit, potasyum sülfit, potasyum bisülfit, sodyum sülfit, sodyum bisülfit, amonyum hidroksit, amonyum karbonat, amonyum hidrojen karbonat, amonyum fosfat, amonyum sülfat, amonyum sülfit ve amonyum hidrojen sülfit) varlığında hazırlanır.

Karamel Renklendiricilerin Ürün Etiketlerinde Belirtilmesi

TGK Etiketleme Yönetmeliği’nin “Bölüm 3. Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde Belirtilmesi” nde aşağıdaki koşullar yer almaktadır:

“ 21. Maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve 20. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri hariç olmak üzere, bu yönetmelikte listelenen fonksiyonel sınıflardan herhangi birine giren gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri, bu tabloda yer alan ilgili fonksiyonel sınıf adını takiben kendi özel adları veya E kodları ile birlikte verilir.”

Bu durumda karamel renklendiricilerin, etikette yer alan içindekiler listesinde aşağıdaki gibi belirtilmesi gerekmektedir:

 • ”renklendirici (E150a)” veya “renklendirici (sade karamel)”

 • ”renklendirici (E150b)” veya “renklendirici (kostik sülfit karamel)”

 • ”renklendirici (E150c)” veya “renklendirici (amonyum karamel )”

 • ”renklendirici (E150d)” veya “renklendirici (amonyum sülfit karamel)”

Önemli : TGK Etiketleme Yönetmeliği kapsamında alerjen bileşenlerin etikette belirtilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

İlgili yönetmelik kapsamında; ürün içerisindeki kükürt dioksit ve sülfitlerin miktarı SO2 cinsinden 10 mg/kg veya 10 mg/l'den fazla olduğu zaman etikette belirtilmesi zorunlu kılınmıştır.

Eğer E150b - Kostik Sülfit Karamel ya da E150d - Amonyum Sülfit Karamel kullanıyorsanız, ürününüzdeki SO2 cinsinden kükürt dioksit ve sülfit miktarına dikkat ediniz.