İnsan Kaynakları

Aromsa ve Sosyal Sorumluluk

Bizler için çok değerli olan insan kaynağına yatırım yaparken aynı zamanda toplumsal gelişmelere ve çevreye duyarlı, farkındalığı geliştirici faaliyetlere ağırlık vermeyi bir görev olarak görmekteyiz. 2012 yılında sosyal sorumluluk projeleri için, gönüllülük esasına göre kurullar oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın kullanmadığı kitap, kırtasiye, giyecek ve ev eşyaları, şirkette belli noktalarda biriktirerek ihtiyaç sahiplerine ve kurumlara iletilmektedir. Civarda yer alan ve Doğu’da bulunan köy okullarıyla, kardeş okul projeleri yürütmekteyiz.

Ayrıca özel gün ve kutlamalarda çalışanlarımızı bilgilendirici ve geliştirici seminerler organize etmek, sosyal sorumluluk yönü ağır basan bir hediye seçerek çalışanlarımızda farkındalık yaratmak, bu vesileyle Sivil Toplum Kuruluşlarına katkıda bulunmak, bir şirket geleneği haline gelmiştir.

İlki 2009 yılında gerçekleştirilen “Aromsa’da Çocuklarla Bir Gün” etkinliği, her yıl eylül ayında okulların başladığı dönemde fabrika bahçesinde yapılmaktadır. İlk günden beri çocuklarımız tarafından heyecanla beklenen bir eğlence halini alan bu günde; çalışanlarımız çocuklarıyla birlikte oyunlara katılır, çocuklar ebeveynlerinin çalışma ortamlarını görüp meraklarını giderirler. Uygulama laboratuvarlarımızda çikolata veye içecek yapımına katılır, çevre ve bilim atölyelerinde eğlenceyle birlikte öğrenmeye devam ederler. Günün sonunda kendileri için hazırlanan ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirebileceğimiz hediyelerle birlikte katılım sertifikalarını alır ve büyük bir gülümsemeyle fabrikadan ayrılırlar. Düzenli olarak çalışanlarımızın evlerine yaptığımız aile ziyaretlerini de bu halkanın önemli bir parçası olarak görmekteyiz.

Aromsa ve Çevre

ISO 14001 sertifikasını 2003 yılında alan Aromsa, çevre ile ilgili yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra tüm çalışanlarının çevre bilincine sahip, dünyanın ve ülkenin çevre problemlerine karşı duyarlı ve çözüm yolları arayan bir bakış açısı kazanmasını amaç edinmiştir. Bu bağlamda tüm çalışanların katılımı ile "ÇEVRE" nin herkesin işi olduğunu benimsetici faaliyetler düzenler.

Çevre kuruluşlarına destek verir, geri dönüşümü mümkün olan ürünler kullanır, fabrika atık noktalarında tüm atıkları birbirinden ayrı olarak toplar ve lisanslı firmalarca geri dönüştürülmesini sağlar. Her üç ayda bir düzenlenen çevre eğitimlerinde çevre sorunları, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşümün önemi, yeniden kullanım ve atığın kaynak azaltılması konuları vurgulanır.
Atık kampanyası adı altında, fabrika çalışanları evde ayrıştırarak biriktirdikleri atık süt kutuları, kızartma yağları, deodorant kutuları, piller vb. maddeleri fabrikaya getirerek, hem geri dönüşüme destek verir hem de yaşadıkları ortamda çevresel farkındalığın artmasını sağlarlar.